Samenwerking voor veiligheid

Het is voor bedrijven volgens de Arbowet verplicht om op het gebied van bedrijfshulpverlening maatregelen te treffen. Het is in dit kader verplicht om de bedrijfshulpverlening goed te organiseren en mininaal één BHV’er aan te stellen.

Voor de wijze van inrichten en het aantal BHV’ers binnen een organisatie dient er wel rekening gehouden te worden met de grootte van een organisatie alsmede de aanwezige risico’s. Bij een klein bedrijf is het bijvoorbeeld mogelijk dat de eigenaar of directeur als BHV’er optreedt. Wel is het zaak dat er vervanging aanwezig is op het moment dat de directeur elders verblijft.

BHV cursus

Bij het aanstelllen van een BHV’er dient een bedrijf te zorgen dat er de beschikking is over een gedegen opleiding en dito uitrusting die het mogelijk maken om adequate hulp te verlenen. Hiervoor is het van belang dat er een goede BHV cursus wordt gevolgd.

Op deze cursus wordt geleerd om werknemers en andere aanwezigen in geval van nood goed te begeleiden. Wanneer er een brand uitbreekt, dan moet er tijdig en slagvaardig gehandeld kunnen worden. Net als bij situaties waar er gereanimeerd moet worden of  waar andere vormen van het bieden van eerst hulp noodzakelijk is.

Vanwege de noodzaak dat de geleerde vaardigheden optimaal blijven is de BHV herhaling verplicht gesteld. Een groot bedrijf heeft daarom altijd meerde mensen als BHV’er aangesteld. Zo heeft de Rotterdamse vervoersmaatschappij die ruim 3.000 mensen in dienst heeft, de beschikking over 250 hulpverleners.

Werkvloer

Dit initiatief kwam van de werknemers en werd volledig gesteund door de directie. Het hele bedrijf voelde de noodzaak om de veiligheid te vergroten. Alle locaties hebben eigen teams en er worden met grote regelmaat interne en externe trainingen gevolgd.

Er is een groot gedeelte van het budget gereserveerd voor oefeningen. Er worden ontruimingsoefeningen gehouden en maandelijks wordt de oproepsystemen gecontroleerd. Het bedrijf heeft, vanwege de relatief hoge leeftijd van de medewerkers, geregeld te maken met hartfalen.

Het AED gebruik is dan ook een vast onderdeel van het oefenprogramma. Eveneens wordt er geoefend met valincidenten, het gevaar van elektrocutie en het werken met vorkheftrucks en snijapparatuur.

Wanneer er zich een melding binnen het bedrijf voordoet dan snellen de hulpverleners naar een BHV-kast. Hier ligt altijd een AED, een megafoon, handboek en andere standaard materialen. Ze kunnen direct zien wat de actiepunten zijn die ondernomen dienen te worden.

Wanneer het noodzakelijk is dan wordt direct een pand ontruimt en controleren de hulpverleners of iedereen de ruimte verlaten heeft. In dit beperken van de risico’s werken personeel en directie samen als één geheel.