Hoe los je een geschil op de werkplek op?

Er zullen momenten zijn waarop werkgevers een arbeidsconflict moeten oplossen. Dit is een gids voor informele discussies en formele procedures voor het oplossen van geschillen op het werk (Bron: adxpert.nl).

Problemen op de werkvloer oplossen: In de regel vallen de meeste problemen van werknemers in een van deze twee categorieën:

  • Klachten: Werknemers uiten hun zorgen of problemen en klagen bij hun werkgever.
  • Disciplinaire maatregelen: Werkgevers maken zich zorgen over het gedrag van het personeel, de werkprestaties of hun afwezigheid.

Sommige bijzondere gevallen gaan over geschillen die buiten de macht van de werknemer en werkgever liggen, zoals een loonsanctie die is opgelegd.

De eerste stap bij een werkprobleem is om je zorgen uit te leggen aan je manager. Vaak kunnen ze je helpen een geschil op informele wijze op te lossen. Het kan handig zijn als medewerkers voorstellen wat ze willen dat hun manager doet om een ​​probleem op de werkplek op te lossen.

Werkgevers dienen disciplinaire kwesties in eerste instantie informeel met hun personeel te bespreken. Maar het kan leiden tot gevallen van formele disciplinaire maatregelen. Ook dat kan in de meest ernstige of zich herhalende gevallen leiden tot ontslag van medewerkers.

Recht van de werknemer om te worden begeleid

Alle werknemers hebben het recht om een ​​begeleider mee te nemen naar een klachten- of disciplinaire vergadering en eventuele beroepsprocedures. Ze kunnen ondersteuning krijgen van:

  • Een collega of een vakbondsafgevaardigde.
  • Een familielid of andere gekwalificeerd persoon. Je kunt je arbeidsovereenkomst, bedrijfshandboek of HR-internetsite raadplegen.

Klachten en disciplinaire maatregelen: formele procedures

Er zijn stappen die je moet nemen als je je probleem niet op informele wijze kunt oplossen. Als je je zorgen maakt, kun je een formele klacht indienen. Evenzo kun je te maken krijgen met formele disciplinaire maatregelen als je baas het proces start.

Klachten over klachten op de werkplek

Door met de manager over het probleem te praten, wordt vaak een geschil op het werk opgelost. Maar wat moet je nu doen als je nog steeds niet tevreden bent? De volgende stap is het indienen van een formele klacht.

Je dient de handleiding te volgen die uw werkgever in zijn klachtenprocedure heeft opgesteld. Ze hadden het bedrijfsbeleid moeten schrijven in de:

  • Bedrijfshandboek of uw arbeidsovereenkomst.
  • Human resources (HR) of personeelshandboek.
  • Internetpagina’s van personeelszaken